torsdag 8. mars 2018

Hva kan en regnskapsfører bidra med - før du starter eget?

Går du med planer om å realisere din drøm om å starte egen virksomhet er det mange ting å passe på. Da er gode råd dyre, eller hvis de er innhentet i forkant, vil de i etterkant være billige eller lønnsomme. En regnskapsfører kan ha mye å bidra med i tiden før du bestemmer deg for å starte: Noen stikkord
 1. Være diskusjonspartner for forretningsplanen/budsjett
 2. Råd om valg av selskapsform
 3. Praktisk hjelp til å stifte aksjeselskap
 4. Registrering i andre registre
 5. Gi råd og informasjon om hvilke krav som gjelder på ulike områder regnskap, revisjon, skatt, moms m. v
 6. Gi råd om å legge opp egne rutiner: fakturering (momsberegning, krav til faktura, purring og inkassorutiner, kasserutiner og dagsoppgjør, reiseregninger, etc.)
Diskusjonspartner forretningsplanen
 1. Regnskapsfører har erfaring fra mange bransjer
 2. Kan si sin mening om realismen i planen?
 3. Gjennomgang av budsjett
Valg av selskapsform
 1. Aksjeselskap
 2. Enkeltpersonforetak
 3. Ansvarlig selskap (ANS eller DA)
 4. Praktisk hjelp til å stifte aksjeselskap
 5. Hvor stor bør aksjekapitalen være (kanskje mer enn minimum 30.000?)
 6. Utarbeide alle dokumenter i fm med stiftelsen (Stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse)
 7. Skaffe revisorbekreftelse til åpningsbalansen
 8. Selve den "tekniske" registreringen i Foretaksregisteret i Brønnøysund elektronisk via altinn
Registrering i andre registre
 1. Merverdiavgiftsregistrering (i momsregister)- Når må firmaet registreres?
 2. Skatt
 3. Praktisk hjelp ("teknisk" registrering i altinn)
 4. AA register hvis ansatte
 5. Sende melding til NAV’s arbeidstaker/arbeidsgiverregister
Råd og informasjon om plikter i forbindelse med
 1. Revisjonsplikt
 2. Å være arbeidsgiver for ansatte
 3. Arbeidsmiljø/HMS
 4. Regnskap og bokføring (regnskapslov og bokføringslov)
Råd og informasjon om egne rutiner
 1. Fakturering
 2. Moms
 3. Hvordan skal faktura se ut (formelle krav til utseende)
 4. Purring og inkasso - rutiner
 5. Kasserutiner ved kontantsalg
 6. Krav til kasseapparat/dagsoppgjør
 7. Spesielle krav i noen bransjer
 8. Reiseregninger (bruk av egen bil, kost, losji)
En avtale med regnskapsfører vil kunne spare deg for mye tid til leting etter informasjon på egen hånd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar