fredag 21. september 2018

Starte firma med en venn?

Tenk deg nøye om før du velger DA .Skulle kameraten din mot formodning kjøre selskapet i grøfta, står du personlig ansvarlig for halvparten av gjelda. 
 Selskapsformen “delt ansvar” (DA) har mange av de samme fordelene og ulempene som et enkeltpersonforetak. Ingen krav til aksjekapital, lite byråkrati og papirarbeid i forhold til AS, men hvor eierne står med personlig ansvar ved en eventuell konkurs (avhengig av hvor stor eierandel hver enkelt har). 
Nå når krav til aksjekapital er redusert og oppstarten er enklere, bør en unngå DA når to skal starte sammen.
 Her har jeg linket en trist historie som forteller hvordan det kan gå (Forum på VG-nett)

http://vgd.no/samfunn/jus/tema/1640397/tittel/uaerlig-partner-i-firma

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar