onsdag 26. september 2018

Vi fortsetter jakten på økt lønnsomhet - nå innen salgsområdet

Salgs-området består av følgende elementer:

SALGSINNTEKT
- VAREFORBRUK
=BRUTTOFORTJENESTE

Dette gjelder de fleste virksomheter bortsett fra de som selger tjenester (advokater, revisorer og konsulenter som "selger timer").  Målet for alle er å få økt bruttofortjeneste, dvs økt salgsinntekt uten å øke vareforbruket.

Noen "teoretiske" fokusområder er listet opp her, men i praksis for bedrifter med ansatte må daglig leder skape motivasjon, trivsel og effektivitet for at tiltakene skal fungere:

FOKUSOMRÅDE 1  innen salg er økt lønnsomhet
 • øke pris?
 • redusere rabatter?
 • se på rabattpolitikken?
 • endre adferden til som gir rabatten
 • prioritere de mest lønnsomme tjenester eller produkter
 • se på de mest lønnsomme kunder
 • se på prispolitikk: ulik pris til ulike kunder?
 • passe på å ta oss betalt for alt (de små tingene)
 • analysere hva som er basisvarer og komplimentære varer (maling, White sprit, tape etc)
 • for de som selger tjenester:
  • utfaktureringgrad
  • prisdifferensiering ut fra medarbeiders kompetanse
  • prisdifferensiering ut fra oppgavens art
FOKUSOMRÅDE 2  innen salg er økt omfang
 • selg mer til de kunder du har (nye produkter og tjenester til eksisterende kunder)
 • øk kundens besøksfrekvens (fordel program, abonnement)
 • skaff nye kunder (er dyrt)
 • foreta hyppige målinger av salget (salg pr kunde, pr produkt)
Hva er det som gjør at idretten skaper så stor interesse? Jo,  fordi resultat måles
I regnskap bare gjør vi masse målinger, men måler ikke hvem som er best. Som skøyteløperen må vi måle hver runde (f eks hver måned).

Synspunkter på dette? Bruk kommentarfeltet ?

Vi fortsetter jakten... følg med...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar