torsdag 20. september 2018

Ikke la noen drepe ditt pågangmot

Jeg fortsetter å blogge rundt temaet "oppstart av egen virksomhet".

Som etablerer med et sterkt ønske om å starte ditt eget må du regne med å møte mye negative holdninger.

Ikke bare vil du møte en mengde mennesker som ikke bryr seg en døyt om det du holder på med, men du vil også møte mange i din nærmeste omgangskrets som vil være svært kritisk til det du holder på med.

For dem gjelder janteloven fortsatt, og husk at for folk flest er arbeidsplassen kun et sted de må være på for å få penger til husleie og livets opphold. Arbeid er satt på spissen "et nødvending onde". Selve arbeidsoppgavene har ingen egen verdi.

Det er viktig at du ikke lar disse menneskene ødelegge ditt pågangsmot eller gjøre deg usikker på om du gjør det rette. Det er i slike stunder du virkelig får testet din utholdenhet og troen på egne ferdigheter og ditt eget konsept.

Lenge leve entusiasmen – kilden til energien....! Den viktigste egenskapen en gründer må ha, er entusiasme. Her har vi våpenet mot Janteloven og de negative holdningene.

Entusiasmen må være så stor at den smitter over på alle du møter i din hverdag, enten det være seg potensielle kunder, leverandører, investorer eller ansatte. Entusiasmen til etablereren er i ethvert gründerprosjekt, selve kilden til energien som skal få alle involverte til å yte en innsats utover det normale, noe som er nødvendig for at man skal lykkes med et gründerprosjekt. Godt humør, positiv innstilling til livet generelt og prosjektet i særdeleshet, er sammen med entusiasme, entusiasme og atter entusiasme selve fundamentet for fremgang under etableringen av virksomheten. Glem aldri dette!!!

Følg med - fortsettelsen følger. Hadde vært hyggelig med noen kommentarer som går på praktisering av Den Norske Janteloven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar