onsdag 7. mars 2018

Tips og momenter for medarbeidersamtalen-Ta dere god tid til forberedelsene - notér stikkord
-Avsett 2-3 timer til gjennomføringen
-Bestill et møterom der dere kan sitte uforstyrret
-Konsentrer samtalen om det dere har muligheten til å påvirke
-Husk å få frem både ris og ros og drøft hvilke faktorer som skaper tilfredshet/utilfredshet i arbeidssituasjonen
-Ta utgangspunkt i nåsituasjonen og gjør en konkret beskrivelse av denne
-Videre arbeider dere med å beskrive ønsket situasjon for neste planperiode
-Dere står fritt til å ta opp alt det dere mener det er nødvendig å få belyst
-Forhold som andre lettere kan gjøre noe med, formidles direkte til vedkommende
-Vær så konkret som mulig !! Fyll i fellesskap ut en "Handlings- og utviklingsplan".

Husk at medarbeidersamtalen skal være en dialog. Det stilles derfor store krav til begge parters evne til å kommunisere samt evne til å lytte og sette seg inn i hverandres synspunkter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar