fredag 20. juli 2018

Litt om løsing av personalkonflikter

Personlige konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen kan være svært ødeleggende. Kan noe gjøres før det går for langt?
Hvis du som leder med personalansvar får nyss om konflikter tror jeg en må begynne med en analyse hvorfor konlikten oppstår i organisasjonen. Her en noen stikkord:
 1. Informasjonssvikt: Manglende, feil, unøyaktig eller ufullstendig informasjon kan ofte være årsak til konflikter. Det er være tydelig som leder bidrar til å dempe konflikter. Selv om infoirmasjonen er negativ for de ansatte er åpenhet det beste på sikt
 2. Uike mål: Hvis målene mangler, er upresise eller uoppnåelige fører dette til strid.
 3. Metoder: Uenighet oppstår hvis metoder for å utføre oppgaver eller ivareta funksjoner mangler, ikke er effektive eller oppfattes uakseptable.
 4. Følelser: "Kjemien" stemmer ikke. Arbeidsmiljøet preges av ulike grunner av motvilje, motsetninger, avstand eller negative følelser. Når to bedrifter/avdelinger f eks slås sammen kan kulturen være forskjellig.
 5. Maktposisjon: Noen benytter makt som ikke aksepteres av andre.
Etter å ha foretatt en analyse og forhåpentligvis fått noe innsikt og forståelse for hva som kan være årsakene som ligger bak konflikten er tiden kommet for å jobbe med å løse eller dempe konfliktene.
Løsning av konflikter er en krevende prosess. Vi kan skissere 4 elementer som kan bringe en løsning:
 1. Få til en enighet om utgangspunktet, dvs beskriv den nåværende situasjon så konkret og spesifikk som mulig slik at begge parter er enige om dette. Det betyr at konfliktpartene må møtes til dialog og bli enige om fakta uten at man tar stilling.
 2. Få på samme måte må en få partene til å akseptere og bli enige om målet. Det betyr at den ønskelige situasjon (målet) må beskrives på spesifikt som mulig slik at begge parter kan enes om dette.
 3. Drøft hva som hindrer partene i å nå målet. Hold på til det oppnås enighet om dette og hvordan disse hindringer kan fjernes.
 4. Drøft til det oppnås enighet om hva som må tilføres av metoder, midler, ressurser, dvs hva som behøves for å nå målet
Før en starter å arbeide med en konfliktløsning må premissene legges:
 1. Først start med å få enighet om at begge parter er villig til å jobbe med konflikten og bidra til at den løses.
 2. Planlegg: Hvem gjør hva, hvor og når. Viktig å legge inn frist datoer for å legge press på partene
 3. Vær omhyggelig med at begge parter virkelig forplikter seg til løsningen, gjerne skriftlig.
 4. Bestem et tidspunkt for når løsningen skal vurderes (evalueres) og hold dette tidspunktet.
Har noen av dere som leser dette erfaring med håndtering av personalkonflikter? Eksempler på vellykket konfliktløsning? Eksempler på forsøk til løsning som gikk galt og hvorfor?

Kommentarer mottas med takk :-)