Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2018

Litt om løsing av personalkonflikter

Bilde
Personlige konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen kan være svært ødeleggende. Kan noe gjøres før det går for langt? Hvis du som leder med personalansvar får nyss om konflikter tror jeg en må begynne med en analyse hvorfor konlikten oppstår i organisasjonen. Her en noen stikkord: Informasjonssvikt: Manglende, feil, unøyaktig eller ufullstendig informasjon kan ofte være årsak til konflikter. Det er være tydelig som leder bidrar til å dempe konflikter. Selv om infoirmasjonen er negativ for de ansatte er åpenhet det beste på sikt Uike mål: Hvis målene mangler, er upresise eller uoppnåelige fører dette til strid. Metoder: Uenighet oppstår hvis metoder for å utføre oppgaver eller ivareta funksjoner mangler, ikke er effektive eller oppfattes uakseptable. Følelser : "Kjemien" stemmer ikke. Arbeidsmiljøet preges av ulike grunner av motvilje, motsetninger, avstand eller negative følelser. Når to bedrifter/avdelinger f eks slås sammen kan kulturen være forskjell