Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2023

Hjelp - jeg har fått ansatte !

Bilde
Her er lesestoff  for deg som skal ansette din første medarbeider:   Det å bli arbeidsgiver med ansvar for ansatte kan være utfordrende på flere måter. Du må blant annet forholde deg til mange lover og regler, og du får flere rapporteringsforpliktelser. BØR JEG GJØRE LØNNSARBEIDET SELV? For mange kommer den store omleggingen i regnskapsrutinene den dagen de ansetter noen. Regelverket i forbindelse med ansettelser og utbetaling av lønn er omfattende. Vi vil her gi deg en innføring i viktige lover og regler du  må  kjenne til. Vi vil sterkt anbefale å benytte et  lønnssystem , selv om det for noen kan være fristende å beregne lønnen i et regneark, f eks Excel. Ta kontakt på  post@bedriftskanalen.no  hvis du ønsker bistand til lønnskjøring. Den beste løsning er å ha et lønnssystem integrert med regnskapssystemet. Her kan vi gi deg råd. LOVREGLER De viktigste pliktene i forholdet til arbeidstaker er omtalt i arbeidsmiljøloven (AML) Dskrimineringsloven folketrygdloven OTP-loven ferieloven I