onsdag 26. september 2018

Vi fortsetter jakten på økt lønnsomhet - nå innen salgsområdet

Salgs-området består av følgende elementer:

SALGSINNTEKT
- VAREFORBRUK
=BRUTTOFORTJENESTE

Dette gjelder de fleste virksomheter bortsett fra de som selger tjenester (advokater, revisorer og konsulenter som "selger timer").  Målet for alle er å få økt bruttofortjeneste, dvs økt salgsinntekt uten å øke vareforbruket.

Noen "teoretiske" fokusområder er listet opp her, men i praksis for bedrifter med ansatte må daglig leder skape motivasjon, trivsel og effektivitet for at tiltakene skal fungere:

FOKUSOMRÅDE 1  innen salg er økt lønnsomhet
 • øke pris?
 • redusere rabatter?
 • se på rabattpolitikken?
 • endre adferden til som gir rabatten
 • prioritere de mest lønnsomme tjenester eller produkter
 • se på de mest lønnsomme kunder
 • se på prispolitikk: ulik pris til ulike kunder?
 • passe på å ta oss betalt for alt (de små tingene)
 • analysere hva som er basisvarer og komplimentære varer (maling, White sprit, tape etc)
 • for de som selger tjenester:
  • utfaktureringgrad
  • prisdifferensiering ut fra medarbeiders kompetanse
  • prisdifferensiering ut fra oppgavens art
FOKUSOMRÅDE 2  innen salg er økt omfang
 • selg mer til de kunder du har (nye produkter og tjenester til eksisterende kunder)
 • øk kundens besøksfrekvens (fordel program, abonnement)
 • skaff nye kunder (er dyrt)
 • foreta hyppige målinger av salget (salg pr kunde, pr produkt)
Hva er det som gjør at idretten skaper så stor interesse? Jo,  fordi resultat måles
I regnskap bare gjør vi masse målinger, men måler ikke hvem som er best. Som skøyteløperen må vi måle hver runde (f eks hver måned).

Synspunkter på dette? Bruk kommentarfeltet ?

Vi fortsetter jakten... følg med...

Kjære gründer - lytt til kjentfolk !

Akkurat som en av fjellvettreglene som sier "lytt til kjentfolk" må du lytte råd og trips fra andre.

De fleste som forteller sine omgivelser at de skal starte opp for seg selv, vil oppleve å få mange råd og tips fra både kjente og ukjente med på veien.

Legg her spesielt vekt på de rådene du får fra de som allerede har startet opp. Dette vil øke dine sjanser med å lykkes. Du kan ta til deg de praktiske erfaringene andre har gjort før deg, og ved å lytte til de som har vært i samme situasjon som du er nå, vil du få med deg verdifull kunnskap til ditt eget konsept. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg? Halve hemmeligheten til suksess, er å unnlate å gjøre kjente feil.

Ingen kan alt, selv om mange gir uttrykk for dette når man prater med dem. Kjenn dine begrensninger og legg vekt på å skaffe til veie den kompetansen du trenger gjennom utvelgelse av kompanjonger, styremedlemmer, medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører. Som gründer er din oppgave å etablere gode relasjoner til de personene du trenger for å skape et ”VINNING TEAM” som er i stand til å realisere prosjektet ditt.

Dette er noe av det viktigst du kan gjøre i startfasen.

Følg med - snart kommer nye tips der vi skal jakte på lønnsomheten. Det hadde vært hyggelig med tilbakemeldinger og kommentarer..

lørdag 22. september 2018

Lønnsomhet betyr "evig liv" !

Fikk lyst til å være litt filosofisk. 

Av alle ting her i verden er det ingen ting som varer evig, Alt har en begynnelse og en slutt. Slik er det også med en bedrifts livssyklus. Bedriften blir gjerne etablert av entusiaster med gode ideer og pågangsmot. Det er ofte bra at de ikke vet hva som ligger foran.

Noen bedrifter dør tidlig, altfor raskt. Det er dessverre slik at de fleste nyetablerte bedrifter er borte etter 1-2 år. Hvorfor?

Jeg tror en fokuserer altfor lite på lønnsomhet, og våger å påstå at dersom bedrifter driver lønnsomt hvert eneste år fra starten, vil den få et evig liv.

Hva betyr lønnsomhet,  jo det er jo veldig enkelt - inntektene (pengestrømmen inn på bankkontoen) må være større enn utgiftene (penger ut av kontoen). Hvorfor er noe som er så enkelt, så vanskelig?

Derfor mener jeg at lønnsomhet må være fokus fremfor alt annet (hver eneste dag), tenk overskudd, vær kremmer, tenk på avanse, positivt dekningsbidrag, blå bunnlinje osv og alle de ordene som brukes -- så vil bedriften få et "evig liv". Det betyr at man må tåle janteloven som sier at å tenke profitt er noe stygt og umoralsk.

fredag 21. september 2018

Starte firma med en venn?

Tenk deg nøye om før du velger DA .Skulle kameraten din mot formodning kjøre selskapet i grøfta, står du personlig ansvarlig for halvparten av gjelda. 
 Selskapsformen “delt ansvar” (DA) har mange av de samme fordelene og ulempene som et enkeltpersonforetak. Ingen krav til aksjekapital, lite byråkrati og papirarbeid i forhold til AS, men hvor eierne står med personlig ansvar ved en eventuell konkurs (avhengig av hvor stor eierandel hver enkelt har). 
Nå når krav til aksjekapital er redusert og oppstarten er enklere, bør en unngå DA når to skal starte sammen.
 Her har jeg linket en trist historie som forteller hvordan det kan gå (Forum på VG-nett)

http://vgd.no/samfunn/jus/tema/1640397/tittel/uaerlig-partner-i-firma

torsdag 20. september 2018

Enkle markedsføringstips

I denne bloggen er temaet markedsføring. Jeg vil gi noen enkle råd som ikke koster mye som kan gi god effektivitet i forhold til kostnaden. Mye kan du gjøre selv....

For ledere av små bedrifter er det en grunnleggende tanke: Å tjene penger. Jeg tror på å tenke enkelt, det enkle er ofte det beste for å sitere et velkjent reklamebudskap.. Så lenge man ikke har anledning til å studere markedsføring i 2 år på Handelshøyskolen er det viktig å ha en ting i hodet: Bruk dine ressurser riktig, dvs. spar tid og penger.

Min frekke påstand er: Den som har mye teori i hodet, tenker ofte for komplisert. Det er mye en kan oppnå med enkle midler! Tenk slik: Bruk aldri en krone hvis du ikke får to igjen.

Jeg og min bedrift har ikke behov for markedsføring, sier du kanskje...Ting går rundt og vi har travle dager. OK vil jeg da si - men ta en sjekk på følgende spørsmål:.

 • Vet du om du oppnår nok avanse på ditt salg til å dekke faste kostnader og fortjeneste? Ofte tenker man kun på brutto omsetning
 • Er dine produkter bedre enn konkurrentene?
 • Har du en plan for hva du skal gjøre hvis ditt produkt oppfattes dårligere enn konkurrentens?
 • Hvis dine produkter er bedre, hvorfor kjøper så mange hos konkurrentene?
 • Vet du eksakt hvilke potensielle kunder i markedet som har behov for dine produkter?
 • Er det enkelt å finne frem til deg og din butikk eller virksomhet, kan noe forbedres?
 • Har du analysert dine kunder, er det flest faste eller kanskje flest nye engangskunder som ikke kommer tilbake?
 • Kan noe gjøres for å få kundene til å handle regelmessig?
 • Har du analysert hva du konkurrerer mot (de fleste produkter dekker et behov som kan tilfredsstilles på ulike måter)?

Så til noen konkrete tips for deg som nettopp har startet, men også for de som har drevet en stund:

Logo
Logoen bør du bruke i alle sammenhenger. Lag en enkel logo på PC og bruk den på brevark og andre dokumenter. Ved å bruke PC og fargeskriver , kan du utsette kostbar trykking av blanketter, konvolutter osv. i lang tid til du får bedre råd. Hvis du vil trykke logoen i farger, lag et nøytralt ark som kan brukes til flere ting (brev, faktura osv.) og som passer i ditt dataprogram.

Fasaden
Dine kunder må vite hvor du er hvis du er avhengig av at kundene besøker deg fysisk. Veien må være godt merket. Reklameplass på fasaden er i mange tilfeller helt gratis. Undersøk pris på skilt, her er variasjonene store. Bilen din kan være en utmerket gratis reklameplass, men budskapet må være kort og enkelt. Er du på nettet med butikk, tenk på samme måten, en pen fasade som gir positivt inntrykk. Det første inntrykket er veldig viktig.

Spre gode rykter!
En positiv kunde som har fått god behandling og er fornøyd er en "gratis reklamekanal" og kan skape en ny kunde. Er kunden negativ vil du miste fler enn den ene. Bruk sosiale medier til å spre "gode rykter". Få gjerne sitater fra positive kunder.

Kundeinformasjon
Løpende informasjon ved bruk av webside, kundeaviser eller lignende. Her kan mye gjøres for en lav kostnad, men pass på at informasjonen ikke fremstår ”hjemmelaget” og amatørmessig. Hvis du vil kaste deg på sosiale medier så kan du kanskje være tidlig ute i din bransje og nå nye kunder.

Bruk lokalpressen
Har du noe som avisen oppfatter som en nyhet, ta kontakt med avisen. Plei kontakt med lokale næringslivsjournalister. Hvis du er dyktig til å "skape" interesse fra avisen får du gratis reklame.

Direkte reklame (DM).
Hvis budskapet når frem til riktig person i rette bedrift er dette virkningsfullt. Det beste er å adressere til en person. Mest virkning gir DM ved utsendelse i "små porsjoner", med telefonoppfølging etter f.eks. 1 uke. Eksempel: Send ut til 10 bedrifter på mandag, Kontakt pr telefon neste mandag samtidig som du sender ut 10 nye. Dette er effektiv og billig markedsføring, men hvis du ikke følger opp utsendelr på telefonen er det bortkastet. Jeg har ikke tro på masseutsendelser uten oppfølging, men dette er selvsagt avhenig av hvilken bransje du jobber i.

Ta vare på dine gamle, gode kunder!
Tenk at du vil øke salget og står overfor følgende alternative strategier:
 • Selge mer av nåværende produkter til nåværende kunder.
 • Selge nye produkter til nåværende kunder.
 • Selge nåværende produkter til nye kunder.
 • Selge nye produkter til nye kunder.

Hva vil du velge? Hvilken strategi gir raskest resultater for minst kostnader? Det er vel ingen tvil om at det er lettere å selge mer til dine nåværende kunder. Det å få nye kunder innenfor "døren" er en lengre prosess. Du bør analysere hva dine gamle kunder kjøper og finne ut om det er noen "hull" som du kan dekke med tilleggsprodukter o.l. Få til enkle ordninger for faste leveranser av forbruksvarer slik at du sørger for gjenkjøp. Gi gamle kunder fordeler ved å være fast kunde hos deg fremfor konkurrenten.

Vær forberedt hvis kundene forsvinner
Du kan ikke ha dine gode faste kunder evig. Det er helt naturlig at kunder forsvinner. Dette må du være klar over slik at du hele tiden må "fylle på" med nye kunder slik at det ikke plutselig en dag blir for lite.

Tilgang av nye kunder er en prosess som starter ved at kunden viser interesse som en potensiell kunde som ikke kjenner deg og ikke har kjøpt noe. Kundens førsteinntrykk av deg er helt avgjørende for suksess. Rask oppfølging samt å holde orden på slike potensielle kunder i et kartotek el. lignende er viktig.

Besøk vår hjemmeside www.bedriftskanalen.no


Ikke la noen drepe ditt pågangmot

Jeg fortsetter å blogge rundt temaet "oppstart av egen virksomhet".

Som etablerer med et sterkt ønske om å starte ditt eget må du regne med å møte mye negative holdninger.

Ikke bare vil du møte en mengde mennesker som ikke bryr seg en døyt om det du holder på med, men du vil også møte mange i din nærmeste omgangskrets som vil være svært kritisk til det du holder på med.

For dem gjelder janteloven fortsatt, og husk at for folk flest er arbeidsplassen kun et sted de må være på for å få penger til husleie og livets opphold. Arbeid er satt på spissen "et nødvending onde". Selve arbeidsoppgavene har ingen egen verdi.

Det er viktig at du ikke lar disse menneskene ødelegge ditt pågangsmot eller gjøre deg usikker på om du gjør det rette. Det er i slike stunder du virkelig får testet din utholdenhet og troen på egne ferdigheter og ditt eget konsept.

Lenge leve entusiasmen – kilden til energien....! Den viktigste egenskapen en gründer må ha, er entusiasme. Her har vi våpenet mot Janteloven og de negative holdningene.

Entusiasmen må være så stor at den smitter over på alle du møter i din hverdag, enten det være seg potensielle kunder, leverandører, investorer eller ansatte. Entusiasmen til etablereren er i ethvert gründerprosjekt, selve kilden til energien som skal få alle involverte til å yte en innsats utover det normale, noe som er nødvendig for at man skal lykkes med et gründerprosjekt. Godt humør, positiv innstilling til livet generelt og prosjektet i særdeleshet, er sammen med entusiasme, entusiasme og atter entusiasme selve fundamentet for fremgang under etableringen av virksomheten. Glem aldri dette!!!

Følg med - fortsettelsen følger. Hadde vært hyggelig med noen kommentarer som går på praktisering av Den Norske Janteloven.