Innlegg

Viser innlegg fra november, 2022

Trenger den lille bedriften et styre?

Bilde
Det er pålagt i aksjeloven at aksjeselskaper skal ha et styre på minimum en, tre eller fem medlemmer, alt etter størrelsen på bedriften. Videre skal alle aksjeselskaper ha en styreleder, og det skal være registrert i Foretaksregisteret hvem dette er. Mange små bedrifter har et minimums-styre, et styre "på papiret",  som i praksis ikke har møter eller jobber aktivt. I styret gjerne  sitter kone, barn,  tante eller svigermor. En gründer kan si: Jeg trenger ikke å engasjere noen utenfra som skal stå over meg selv og ”stikke kjepper i hjulene” i en tilværelse som ellers er ubyråkratisk og dynamisk for bedriftslederen. Og attpåtil betale for det? Nei, takk! Her er det noe grunnleggende feil. Et styre skal selvsagt ikke skape vanskeligheter for bedriftslederen, men være en ressurs som bistår og hjelper ledelsen til å bli enda bedre og oppnå bedre resultater. Derfor skal styret være sammensatt av personer som arbeider godt sammen, både innbyrdes og med daglig ledelse. Et go

Vi fortsetter jakten på økt lønnsomhet - nå innen salgsområdet

Salgs-området består av følgende elementer: SALGSINNTEKT - VAREFORBRUK =BRUTTOFORTJENESTE Dette gjelder de fleste virksomheter bortsett fra de som selger tjenester (advokater, revisorer og konsulenter som "selger timer").   Målet for alle er å få økt bruttofortjeneste, dvs økt salgsinntekt uten å øke vareforbruket. Noen "teoretiske" fokusområder er listet opp her, men i praksis for bedrifter med ansatte må daglig leder skape motivasjon , trivsel og effektivitet for at tiltakene skal fungere: FOKUSOMRÅDE 1  innen salg er økt lønnsomhet øke pris? redusere rabatter? se på rabattpolitikken? endre adferden til som gir rabatten prioritere de mest lønnsomme tjenester eller produkter se på de mest lønnsomme kunder se på prispolitikk: u lik pris til ulike kunder? passe på å ta oss betalt for alt (de små tingene) analysere hva som er b asisvarer og komplimentære varer (maling, White sprit, tape etc) f or de som selger tjenester: u tfaktureringgrad