Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Kjære gründer - lytt til kjentfolk !

Akkurat som en av fjellvettreglene som sier "lytt til kjentfolk" må du lytte råd og trips fra andre. De fleste som forteller sine omgivelser at de skal starte opp for seg selv, vil oppleve å få mange råd og tips fra både kjente og ukjente med på veien. Legg her spesielt vekt på de rådene du får fra de som allerede har startet opp. Dette vil øke dine sjanser med å lykkes. Du kan ta til deg de praktiske erfaringene andre har gjort før deg, og ved å lytte til de som har vært i samme situasjon som du er nå, vil du få med deg verdifull kunnskap til ditt eget konsept. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg? Halve hemmeligheten til suksess, er å unnlate å gjøre kjente feil. Ingen kan alt, selv om mange gir uttrykk for dette når man prater med dem. Kjenn dine begrensninger og legg vekt på å skaffe til veie den kompetansen du trenger gjennom utvelgelse av kompanjonger, styremedlemmer, medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører. Som gründer er din oppgave å e

Lønnsomhet betyr "evig liv" !

Bilde
Fikk lyst til å være litt filosofisk.  Av alle ting her i verden er det ingen ting som varer evig, Alt har en begynnelse og en slutt. Slik er det også med en bedrifts livssyklus. Bedriften blir gjerne etablert av entusiaster med gode ideer og pågangsmot. Det er ofte bra at de ikke vet hva som ligger foran. Noen bedrifter dør tidlig, altfor raskt. Det er dessverre slik at de fleste nyetablerte bedrifter er borte etter 1-2 år. Hvorfor? Jeg tror en fokuserer altfor lite på lønnsomhet , og våger å påstå at dersom bedrifter driver lønnsomt hvert eneste år fra starten, vil den få et evig liv. Hva betyr lønnsomhet,  jo det er jo veldig enkelt - inntektene (pengestrømmen inn på bankkontoen) må være større enn utgiftene (penger ut av kontoen). Hvorfor er noe som er så enkelt, så vanskelig? Derfor mener jeg at lønnsomhet må være fokus fremfor alt annet (hver eneste dag), tenk overskudd, vær kremmer, tenk på avanse, positivt dekningsbidrag, blå bunnlinje osv og alle de orde

Enkle markedsføringstips

I denne bloggen er temaet markedsføring . Jeg vil gi noen enkle råd som ikke koster mye som kan gi god effektivitet i forhold til kostnaden. Mye kan du gjøre selv.... For ledere av små bedrifter er det en grunnleggende tanke: Å tjene penger. Jeg tror på å tenke enkelt, det enkle er ofte det beste for å sitere et velkjent reklamebudskap.. Så lenge man ikke har anledning til å studere markedsføring i 2 år på Handelshøyskolen er det viktig å ha en ting i hodet: Bruk dine ressurser riktig, dvs. spar tid og penger. Min frekke påstand er: Den som har mye teori i hodet, tenker ofte for komplisert. Det er mye en kan oppnå med enkle midler! Tenk slik: Bruk aldri en krone hvis du ikke får to igjen. Jeg og min bedrift har ikke behov for markedsføring, sier du kanskje...Ting går rundt og vi har travle dager. OK vil jeg da si - men ta en sjekk på følgende spørsmål:. Vet du om du oppnår nok avanse på ditt salg til å dekke faste kostnader og fortjeneste? Ofte tenker man kun på brutto omsetn

Ikke la noen drepe ditt pågangmot

Bilde
Jeg fortsetter å blogge rundt temaet "oppstart av egen virksomhet". Som etablerer med et sterkt ønske om å starte ditt eget må du regne med å møte mye negative holdninger. Ikke bare vil du møte en mengde mennesker som ikke bryr seg en døyt om det du holder på med, men du vil også møte mange i din nærmeste omgangskrets som vil være svært kritisk til det du holder på med. For dem gjelder janteloven fortsatt, og husk at for folk flest er arbeidsplassen kun et sted de må være på for å få penger til husleie og livets opphold. Arbeid er satt på spissen "et nødvending onde". Selve arbeidsoppgavene har ingen egen verdi. Det er viktig at du ikke lar disse menneskene ødelegge ditt pågangsmot eller gjøre deg usikker på om du gjør det rette. Det er i slike stunder du virkelig får testet din utholdenhet og troen på egne ferdigheter og ditt eget konsept. Lenge leve entusiasmen – kilden til energien....! Den viktigste egenskapen en gründer må ha, er entusiasme. Her har

Ikke selg deg for billig!

Bilde
Når man starter egne virksomhet og skal ut selge sine tjenester eller varer er man selvsagt spent på hvordan dette blir mottatt av kundene. Ofte tenker man at prisen er det viktigste når kundene skal kjøpe. Litt manglende selvtillit spiller også inn. Vær ikke redd for å be om det du er verdt. Dessverre har vi lett for å selge oss for billig, og det er bare du selv som taper. Husk at om timeprisen virker høy, så er det mange ting som skal dekkes inn – kanskje for/etterarbeid, kontorinvesteringer, faste kostnader, pensjonsordning, regnskap osv. Er du god nok får du summen du forlanger. Hvis du kan ta 10% høyere pris vil dette kanskje utgjøre marginen du skal leve av. Med mindre du har meldt deg som frivillig skal du ikke jobbe gratis. Tid er faktisk penger. Spesielt de som driver innenfor IT i en eller annen form får ofte spørsmål om vi ikke kan fikse en PC som har gått i stå – akkurat som om det er det vi aller helst vil en fri-ettermiddag.

TingTarTid (de 3 T-er)

Bilde
Veien du må gå når du skal etablere en egen virksomhet er lang og kronglete. Du har dessverre ikke råd til å prøve og feile, for så å gå tilbake å gjøre det riktige ved andre forsøk. Det gjør at utfordringene ekstra store. Det er derfor ekstremt viktig å lytte til andre, og ta med seg den lærdommen de kan gi deg. Hvilke egenskaper må en gründer ha, og hvilke forhold vil du alltid vil møte når du skal starte egen virksomhet: Vi begynner med: Loven om de 3-tène: Ting Tar Tid…… Ting vil alltid ta lenger tid en du tror. Dette vil ikke bare skape frustrasjon, men forsinke hele prosjektet ditt. Selv en enkel ting som å ringe et offentlig kontor kan være langt vanskeligere og mer tidkrevende enn du tror. Enten så får du ikke tak i rett person eller så er personen på en forretningsreise, møte, har ferie, permisjon, avspasering eller sitter opptatt i interne prosesser som har høyere prioritet enn deg. Benytter du e-post vil du oppleve at når du sender forespørsler til leverandører, sama

Er det mulig med kundepleie uten at det styres av profittbegjær?

Bilde
Kanskje Platon hadde rett da han for 2400 år siden plasserte kremmerne nederst på den sosiale rangstigen. Han begrunnet det med at drivkraften i livene deres er profittbegjær, ikke klokskap eller visdom. Filosof Einar Øverenget skrev en artikkel for en del år siden i Dagens Næringsliv der han mente at det vil lønne seg å styre aktivitetene innen kundepleie etter etiske prinsipper.  Øverenget mente at kundepleie er en aktivitet med mange moralske fallgruver, men det er fullt mulig å trå utenom dem. Det er ikke nødvendigvis skammelig å ha vært sjenerøs og gavmild mot sine kunder. Kundepleie trenger ikke være skitten business. Er det noen som har eksempel på etisk riktig kundepleie? Eller er det slik at "profittbegjæret" egentlig fortsatt ligger bak handlingene? Vi pleier vår kunde for å få noe igjen - er det ikke slik - uansett hva man sier "offentlig" ? Kanskje Platon hadde rett? Kommentarer mottas med takk?

Litt om løsing av personalkonflikter

Bilde
Personlige konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen kan være svært ødeleggende. Kan noe gjøres før det går for langt? Hvis du som leder med personalansvar får nyss om konflikter tror jeg en må begynne med en analyse hvorfor konlikten oppstår i organisasjonen. Her en noen stikkord: Informasjonssvikt: Manglende, feil, unøyaktig eller ufullstendig informasjon kan ofte være årsak til konflikter. Det er være tydelig som leder bidrar til å dempe konflikter. Selv om infoirmasjonen er negativ for de ansatte er åpenhet det beste på sikt Uike mål: Hvis målene mangler, er upresise eller uoppnåelige fører dette til strid. Metoder: Uenighet oppstår hvis metoder for å utføre oppgaver eller ivareta funksjoner mangler, ikke er effektive eller oppfattes uakseptable. Følelser : "Kjemien" stemmer ikke. Arbeidsmiljøet preges av ulike grunner av motvilje, motsetninger, avstand eller negative følelser. Når to bedrifter/avdelinger f eks slås sammen kan kulturen være forskjell

Hva er det som gjør at noen blir rike, mens andre går konkurs? Hva skiller de som lykkes i etableringen fra de som mislykkes?

Bilde
Hva er det som gjør at noen blir rike, mens andre går konkurs? Hva skiller de som lykkes i etableringen fra de som mislykkes? Hva skal du gjøre for å få suksess? Noe av det vikiigste er selvsagt at du har et unikt produkt som i kundens øyne gir klare fordeler i forhold til andre. Her er noen kjennetegn for et unikt produkt: Produktet er mye bedre enn konkurrerende produkter til å møte kundens behov Produktet har bedre kvalitet enn konkurrentens produkter Produktet reduserer kundens kostnader Produktet er helt tilpasset kundens behov og krav Produktet fyller et bestemt behov for kunden Produktet er innovativt og nytt i markedet Tenk i gjennom ditt eget produkt. Hvor mange av disse kjennetegn har det produktet du selger? Det er ikke nok med et godt produkt, man må tenke markedsorientering og bringe produktet på markedet på den rette måten for å bli en suksess. Her er noen momenter: Lanseringen av produktet må være gjennomtenkt Produktet bør være testet på utvalgte kunde

Tips og momenter for medarbeidersamtalen

-Ta dere god tid til forberedelsene - notér stikkord -Avsett 2-3 timer til gjennomføringen -Bestill et møterom der dere kan sitte uforstyrret -Konsentrer samtalen om det dere har muligheten til å påvirke -Husk å få frem både ris og ros og drøft hvilke faktorer som skaper tilfredshet/utilfredshet i arbeidssituasjonen -Ta utgangspunkt i nåsituasjonen og gjør en konkret beskrivelse av denne -Videre arbeider dere med å beskrive ønsket situasjon for neste planperiode -Dere står fritt til å ta opp alt det dere mener det er nødvendig å få belyst -Forhold som andre lettere kan gjøre noe med, formidles direkte til vedkommende -Vær så konkret som mulig !! Fyll i fellesskap ut en "Handlings- og utviklingsplan". Husk at medarbeidersamtalen skal være en dialog. Det stilles derfor store krav til begge parters evne til å kommunisere samt evne til å lytte og sette seg inn i hverandres synspunkter.

Prøv en medarbeidersamtale !

Litt om målene for medarbeidersamtalene Alle medarbeidere i bedriften bør ha en årlig medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. En medarbeidersamtale er en planlagt og systematisk samtale hvor begge parter på forhånd har forberedt hvilke forhold, problemer og utfordringer som de ønsker drøftet. Medarbeidersamtalen skal således kunne være en arena for konkret planlegging av den enkeltes totale arbeidssituasjon i den kommende perioden. Det er derfor viktig at arbeidsoppgaver, økonomiske og faglige arbeidsmål, samarbeidsforhold, kompetanseutviklingstiltak og forventninger til arbeidsresultater blir avklart. Medarbeidersamtalen krever god planlegging og systematikk samt ærlighet fra begge parter for at både bedriften og den enkelte skal få et utbytte av samtalen. For medarbeideren: Medarbeidersamtalen kan gi deg anledning til å få vurdert siste års arbeidsresultater. Samtidig skal samtalen bl.a. dreie seg om samarbeidsforhold og nødvendig faglig og personlig utvikling. Dette kan for

Trenger den lille bedriften et aktivt styre?

Bilde
Det er lovpålagt at aksjeselskaper skal ha et styre på minimum en, tre eller fem medlemmer, alt etter størrelsen på bedriften. Videre skal alle aksjeselskaper ha en styreleder, og det skal være registrert i Foretaksregisteret hvem dette er. Mange små bedrifter har et minimumsstyre, et styre "på papiret",  som i praksis ikke har møter eller jobber aktivt. I styret sitter kone, barn,  tante eller svigermor. En gründer kan si: Jeg trenger ikke å engasjere noen utenfra som skal stå over meg selv og ”stikke kjepper i hjulene” i en tilværelse som ellers er ubyråkratisk og dynamisk for bedriftslederen. Og attpåtil betale for det? Nei, takk! Her er det noe grunnleggende feil. Et styre skal selvsagt ikke skape vanskeligheter for bedriftslederen, men være en ressurs som bistår og hjelper ledelsen til å bli enda bedre og oppnå bedre resultater. Derfor skal styret være sammensatt av personer som arbeider godt sammen, både innbyrdes og med daglig ledelse. Et godt styre utarbeid