søndag 7. oktober 2018

Trenger den lille bedriften et styre?

Det er pålagt i aksjeloven at aksjeselskaper skal ha et styre på minimum en, tre eller fem medlemmer, alt etter størrelsen på bedriften. Videre skal alle aksjeselskaper ha en styreleder, og det skal være registrert i Foretaksregisteret hvem dette er.

Mange små bedrifter har et minimums-styre, et styre "på papiret",  som i praksis ikke har møter eller jobber aktivt. I styret gjerne  sitter kone, barn,  tante eller svigermor.


En gründer kan si: Jeg trenger ikke å engasjere noen utenfra som skal stå over meg selv og ”stikke kjepper i hjulene” i en tilværelse som ellers er ubyråkratisk og dynamisk for bedriftslederen. Og attpåtil betale for det? Nei, takk!

Her er det noe grunnleggende feil. Et styre skal selvsagt ikke skape vanskeligheter for bedriftslederen, men være en ressurs som bistår og hjelper ledelsen til å bli enda bedre og oppnå bedre resultater.

Derfor skal styret være sammensatt av personer som arbeider godt sammen, både innbyrdes og med daglig ledelse. Et godt styre utarbeider gode strategier i samarbeid med ledelsen, og utfordrer ledelsen med de riktige spørsmålene slik at lederens tenkning skjerpes. Slik kan styret også bli et korrektiv som bidrar til at ledelsen tar bedre beslutninger, og kanskje også hjelper å se farer slik at en kan unngå noen fallgruver. Dagens forretningsverden er så kompleks at det er sjelden en enkeltperson alene kan beherske godt alle de problemområder en støter på.

Dersom daglig leder eller gründeren er åpen for dette, kan hun/han få evaluert og diskutert sine sterke sider med styret, eventuelt med én i styret. Med dette som utgangspunkt blir det også tydeligere at styret ikke kan settes sammen tilfeldig. Det er viktig for alle, og spesielt for bedriftsetablerere, at en tenker gjennom hva styret skal gjøre og bidra med når det skal settes sammen.

Noe gründere innser at det kan være nyttig med et ressurs i form av en person utenfra, men kvier seg for kostnaden til styrehonorar. Til det er å si at det finnes løsninger ved at man får avtalt at styrehonorar betales en gang i fremtiden f eks i form av aksjer i bedriften når verdiskapning har skjedd, en slags no-cure no-pay. Da vil det ikke bli noen kostnadsbelastning i bedriftens oppstartfase.

Har noen kommentarer til dette ? Kan en få kompetente folk til å jobbe gratis? Finnes det fortsatt noen erfarne idealister som vil hjelpe unge folk i gang?

onsdag 26. september 2018

Vi fortsetter jakten på økt lønnsomhet - nå innen salgsområdet

Salgs-området består av følgende elementer:

SALGSINNTEKT
- VAREFORBRUK
=BRUTTOFORTJENESTE

Dette gjelder de fleste virksomheter bortsett fra de som selger tjenester (advokater, revisorer og konsulenter som "selger timer").  Målet for alle er å få økt bruttofortjeneste, dvs økt salgsinntekt uten å øke vareforbruket.

Noen "teoretiske" fokusområder er listet opp her, men i praksis for bedrifter med ansatte må daglig leder skape motivasjon, trivsel og effektivitet for at tiltakene skal fungere:

FOKUSOMRÅDE 1  innen salg er økt lønnsomhet
 • øke pris?
 • redusere rabatter?
 • se på rabattpolitikken?
 • endre adferden til som gir rabatten
 • prioritere de mest lønnsomme tjenester eller produkter
 • se på de mest lønnsomme kunder
 • se på prispolitikk: ulik pris til ulike kunder?
 • passe på å ta oss betalt for alt (de små tingene)
 • analysere hva som er basisvarer og komplimentære varer (maling, White sprit, tape etc)
 • for de som selger tjenester:
  • utfaktureringgrad
  • prisdifferensiering ut fra medarbeiders kompetanse
  • prisdifferensiering ut fra oppgavens art
FOKUSOMRÅDE 2  innen salg er økt omfang
 • selg mer til de kunder du har (nye produkter og tjenester til eksisterende kunder)
 • øk kundens besøksfrekvens (fordel program, abonnement)
 • skaff nye kunder (er dyrt)
 • foreta hyppige målinger av salget (salg pr kunde, pr produkt)
Hva er det som gjør at idretten skaper så stor interesse? Jo,  fordi resultat måles
I regnskap bare gjør vi masse målinger, men måler ikke hvem som er best. Som skøyteløperen må vi måle hver runde (f eks hver måned).

Synspunkter på dette? Bruk kommentarfeltet ?

Vi fortsetter jakten... følg med...

Kjære gründer - lytt til kjentfolk !

Akkurat som en av fjellvettreglene som sier "lytt til kjentfolk" må du lytte råd og trips fra andre.

De fleste som forteller sine omgivelser at de skal starte opp for seg selv, vil oppleve å få mange råd og tips fra både kjente og ukjente med på veien.

Legg her spesielt vekt på de rådene du får fra de som allerede har startet opp. Dette vil øke dine sjanser med å lykkes. Du kan ta til deg de praktiske erfaringene andre har gjort før deg, og ved å lytte til de som har vært i samme situasjon som du er nå, vil du få med deg verdifull kunnskap til ditt eget konsept. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg? Halve hemmeligheten til suksess, er å unnlate å gjøre kjente feil.

Ingen kan alt, selv om mange gir uttrykk for dette når man prater med dem. Kjenn dine begrensninger og legg vekt på å skaffe til veie den kompetansen du trenger gjennom utvelgelse av kompanjonger, styremedlemmer, medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører. Som gründer er din oppgave å etablere gode relasjoner til de personene du trenger for å skape et ”VINNING TEAM” som er i stand til å realisere prosjektet ditt.

Dette er noe av det viktigst du kan gjøre i startfasen.

Følg med - snart kommer nye tips der vi skal jakte på lønnsomheten. Det hadde vært hyggelig med tilbakemeldinger og kommentarer..

lørdag 22. september 2018

Lønnsomhet betyr "evig liv" !

Fikk lyst til å være litt filosofisk. 

Av alle ting her i verden er det ingen ting som varer evig, Alt har en begynnelse og en slutt. Slik er det også med en bedrifts livssyklus. Bedriften blir gjerne etablert av entusiaster med gode ideer og pågangsmot. Det er ofte bra at de ikke vet hva som ligger foran.

Noen bedrifter dør tidlig, altfor raskt. Det er dessverre slik at de fleste nyetablerte bedrifter er borte etter 1-2 år. Hvorfor?

Jeg tror en fokuserer altfor lite på lønnsomhet, og våger å påstå at dersom bedrifter driver lønnsomt hvert eneste år fra starten, vil den få et evig liv.

Hva betyr lønnsomhet,  jo det er jo veldig enkelt - inntektene (pengestrømmen inn på bankkontoen) må være større enn utgiftene (penger ut av kontoen). Hvorfor er noe som er så enkelt, så vanskelig?

Derfor mener jeg at lønnsomhet må være fokus fremfor alt annet (hver eneste dag), tenk overskudd, vær kremmer, tenk på avanse, positivt dekningsbidrag, blå bunnlinje osv og alle de ordene som brukes -- så vil bedriften få et "evig liv". Det betyr at man må tåle janteloven som sier at å tenke profitt er noe stygt og umoralsk.

fredag 21. september 2018

Starte firma med en venn?

Tenk deg nøye om før du velger DA .Skulle kameraten din mot formodning kjøre selskapet i grøfta, står du personlig ansvarlig for halvparten av gjelda. 
 Selskapsformen “delt ansvar” (DA) har mange av de samme fordelene og ulempene som et enkeltpersonforetak. Ingen krav til aksjekapital, lite byråkrati og papirarbeid i forhold til AS, men hvor eierne står med personlig ansvar ved en eventuell konkurs (avhengig av hvor stor eierandel hver enkelt har). 
Nå når krav til aksjekapital er redusert og oppstarten er enklere, bør en unngå DA når to skal starte sammen.
 Her har jeg linket en trist historie som forteller hvordan det kan gå (Forum på VG-nett)

http://vgd.no/samfunn/jus/tema/1640397/tittel/uaerlig-partner-i-firma

torsdag 20. september 2018

Enkle markedsføringstips

I denne bloggen er temaet markedsføring. Jeg vil gi noen enkle råd som ikke koster mye som kan gi god effektivitet i forhold til kostnaden. Mye kan du gjøre selv....

For ledere av små bedrifter er det en grunnleggende tanke: Å tjene penger. Jeg tror på å tenke enkelt, det enkle er ofte det beste for å sitere et velkjent reklamebudskap.. Så lenge man ikke har anledning til å studere markedsføring i 2 år på Handelshøyskolen er det viktig å ha en ting i hodet: Bruk dine ressurser riktig, dvs. spar tid og penger.

Min frekke påstand er: Den som har mye teori i hodet, tenker ofte for komplisert. Det er mye en kan oppnå med enkle midler! Tenk slik: Bruk aldri en krone hvis du ikke får to igjen.

Jeg og min bedrift har ikke behov for markedsføring, sier du kanskje...Ting går rundt og vi har travle dager. OK vil jeg da si - men ta en sjekk på følgende spørsmål:.

 • Vet du om du oppnår nok avanse på ditt salg til å dekke faste kostnader og fortjeneste? Ofte tenker man kun på brutto omsetning
 • Er dine produkter bedre enn konkurrentene?
 • Har du en plan for hva du skal gjøre hvis ditt produkt oppfattes dårligere enn konkurrentens?
 • Hvis dine produkter er bedre, hvorfor kjøper så mange hos konkurrentene?
 • Vet du eksakt hvilke potensielle kunder i markedet som har behov for dine produkter?
 • Er det enkelt å finne frem til deg og din butikk eller virksomhet, kan noe forbedres?
 • Har du analysert dine kunder, er det flest faste eller kanskje flest nye engangskunder som ikke kommer tilbake?
 • Kan noe gjøres for å få kundene til å handle regelmessig?
 • Har du analysert hva du konkurrerer mot (de fleste produkter dekker et behov som kan tilfredsstilles på ulike måter)?

Så til noen konkrete tips for deg som nettopp har startet, men også for de som har drevet en stund:

Logo
Logoen bør du bruke i alle sammenhenger. Lag en enkel logo på PC og bruk den på brevark og andre dokumenter. Ved å bruke PC og fargeskriver , kan du utsette kostbar trykking av blanketter, konvolutter osv. i lang tid til du får bedre råd. Hvis du vil trykke logoen i farger, lag et nøytralt ark som kan brukes til flere ting (brev, faktura osv.) og som passer i ditt dataprogram.

Fasaden
Dine kunder må vite hvor du er hvis du er avhengig av at kundene besøker deg fysisk. Veien må være godt merket. Reklameplass på fasaden er i mange tilfeller helt gratis. Undersøk pris på skilt, her er variasjonene store. Bilen din kan være en utmerket gratis reklameplass, men budskapet må være kort og enkelt. Er du på nettet med butikk, tenk på samme måten, en pen fasade som gir positivt inntrykk. Det første inntrykket er veldig viktig.

Spre gode rykter!
En positiv kunde som har fått god behandling og er fornøyd er en "gratis reklamekanal" og kan skape en ny kunde. Er kunden negativ vil du miste fler enn den ene. Bruk sosiale medier til å spre "gode rykter". Få gjerne sitater fra positive kunder.

Kundeinformasjon
Løpende informasjon ved bruk av webside, kundeaviser eller lignende. Her kan mye gjøres for en lav kostnad, men pass på at informasjonen ikke fremstår ”hjemmelaget” og amatørmessig. Hvis du vil kaste deg på sosiale medier så kan du kanskje være tidlig ute i din bransje og nå nye kunder.

Bruk lokalpressen
Har du noe som avisen oppfatter som en nyhet, ta kontakt med avisen. Plei kontakt med lokale næringslivsjournalister. Hvis du er dyktig til å "skape" interesse fra avisen får du gratis reklame.

Direkte reklame (DM).
Hvis budskapet når frem til riktig person i rette bedrift er dette virkningsfullt. Det beste er å adressere til en person. Mest virkning gir DM ved utsendelse i "små porsjoner", med telefonoppfølging etter f.eks. 1 uke. Eksempel: Send ut til 10 bedrifter på mandag, Kontakt pr telefon neste mandag samtidig som du sender ut 10 nye. Dette er effektiv og billig markedsføring, men hvis du ikke følger opp utsendelr på telefonen er det bortkastet. Jeg har ikke tro på masseutsendelser uten oppfølging, men dette er selvsagt avhenig av hvilken bransje du jobber i.

Ta vare på dine gamle, gode kunder!
Tenk at du vil øke salget og står overfor følgende alternative strategier:
 • Selge mer av nåværende produkter til nåværende kunder.
 • Selge nye produkter til nåværende kunder.
 • Selge nåværende produkter til nye kunder.
 • Selge nye produkter til nye kunder.

Hva vil du velge? Hvilken strategi gir raskest resultater for minst kostnader? Det er vel ingen tvil om at det er lettere å selge mer til dine nåværende kunder. Det å få nye kunder innenfor "døren" er en lengre prosess. Du bør analysere hva dine gamle kunder kjøper og finne ut om det er noen "hull" som du kan dekke med tilleggsprodukter o.l. Få til enkle ordninger for faste leveranser av forbruksvarer slik at du sørger for gjenkjøp. Gi gamle kunder fordeler ved å være fast kunde hos deg fremfor konkurrenten.

Vær forberedt hvis kundene forsvinner
Du kan ikke ha dine gode faste kunder evig. Det er helt naturlig at kunder forsvinner. Dette må du være klar over slik at du hele tiden må "fylle på" med nye kunder slik at det ikke plutselig en dag blir for lite.

Tilgang av nye kunder er en prosess som starter ved at kunden viser interesse som en potensiell kunde som ikke kjenner deg og ikke har kjøpt noe. Kundens førsteinntrykk av deg er helt avgjørende for suksess. Rask oppfølging samt å holde orden på slike potensielle kunder i et kartotek el. lignende er viktig.

Besøk vår hjemmeside www.bedriftskanalen.no


Ikke la noen drepe ditt pågangmot

Jeg fortsetter å blogge rundt temaet "oppstart av egen virksomhet".

Som etablerer med et sterkt ønske om å starte ditt eget må du regne med å møte mye negative holdninger.

Ikke bare vil du møte en mengde mennesker som ikke bryr seg en døyt om det du holder på med, men du vil også møte mange i din nærmeste omgangskrets som vil være svært kritisk til det du holder på med.

For dem gjelder janteloven fortsatt, og husk at for folk flest er arbeidsplassen kun et sted de må være på for å få penger til husleie og livets opphold. Arbeid er satt på spissen "et nødvending onde". Selve arbeidsoppgavene har ingen egen verdi.

Det er viktig at du ikke lar disse menneskene ødelegge ditt pågangsmot eller gjøre deg usikker på om du gjør det rette. Det er i slike stunder du virkelig får testet din utholdenhet og troen på egne ferdigheter og ditt eget konsept.

Lenge leve entusiasmen – kilden til energien....! Den viktigste egenskapen en gründer må ha, er entusiasme. Her har vi våpenet mot Janteloven og de negative holdningene.

Entusiasmen må være så stor at den smitter over på alle du møter i din hverdag, enten det være seg potensielle kunder, leverandører, investorer eller ansatte. Entusiasmen til etablereren er i ethvert gründerprosjekt, selve kilden til energien som skal få alle involverte til å yte en innsats utover det normale, noe som er nødvendig for at man skal lykkes med et gründerprosjekt. Godt humør, positiv innstilling til livet generelt og prosjektet i særdeleshet, er sammen med entusiasme, entusiasme og atter entusiasme selve fundamentet for fremgang under etableringen av virksomheten. Glem aldri dette!!!

Følg med - fortsettelsen følger. Hadde vært hyggelig med noen kommentarer som går på praktisering av Den Norske Janteloven.

mandag 27. august 2018

Ikke selg deg for billig!

Når man starter egne virksomhet og skal ut selge sine tjenester eller varer er man selvsagt spent på hvordan dette blir mottatt av kundene. Ofte tenker man at prisen er det viktigste når kundene skal kjøpe. Litt manglende selvtillit spiller også inn.

Vær ikke redd for å be om det du er verdt. Dessverre har vi lett for å selge oss for billig, og det er bare du selv som taper. Husk at om timeprisen virker høy, så er det mange ting som skal dekkes inn – kanskje for/etterarbeid, kontorinvesteringer, faste kostnader, pensjonsordning, regnskap osv. Er du god nok får du summen du forlanger. Hvis du kan ta 10% høyere pris vil dette kanskje utgjøre marginen du skal leve av.

Med mindre du har meldt deg som frivillig skal du ikke jobbe gratis. Tid er faktisk penger. Spesielt de som driver innenfor IT i en eller annen form får ofte spørsmål om vi ikke kan fikse en PC som har gått i stå – akkurat som om det er det vi aller helst vil en fri-ettermiddag.

søndag 26. august 2018

TingTarTid (de 3 T-er)

Veien du må gå når du skal etablere en egen virksomhet er lang og kronglete. Du har dessverre ikke råd til å prøve og feile, for så å gå tilbake å gjøre det riktige ved andre forsøk. Det gjør at utfordringene ekstra store. Det er derfor ekstremt viktig å lytte til andre, og ta med seg den lærdommen de kan gi deg.

Hvilke egenskaper må en gründer ha, og hvilke forhold vil du alltid vil møte når du skal starte egen virksomhet:

Vi begynner med:
Loven om de 3-tène: Ting Tar Tid……

Ting vil alltid ta lenger tid en du tror. Dette vil ikke bare skape frustrasjon, men forsinke hele prosjektet ditt. Selv en enkel ting som å ringe et offentlig kontor kan være langt vanskeligere og mer tidkrevende enn du tror. Enten så får du ikke tak i rett person eller så er personen på en forretningsreise, møte, har ferie, permisjon, avspasering eller sitter opptatt i interne prosesser som har høyere prioritet enn deg. Benytter du e-post vil du oppleve at når du sender forespørsler til leverandører, samarbeidspartnere etc. vil mange se på din henvendelse som "Spam" og ikke besvare deg selv om innholdet er relatert til deres virksomhet.

En gründer må derfor lære seg å være tålmodig og legge inn gode tidsmarginer i planleggingen, samt et godt slingringsmonn for utforutsette kostnader.

Følg med på neste blogg - der vi går videre på temaet

torsdag 23. august 2018

Er det mulig med kundepleie uten at det styres av profittbegjær?

Kanskje Platon hadde rett da han for 2400 år siden plasserte kremmerne nederst på den sosiale rangstigen. Han begrunnet det med at drivkraften i livene deres er profittbegjær, ikke klokskap eller visdom.

Filosof Einar Øverenget skrev en artikkel for en del år siden i Dagens Næringsliv der han mente at det vil lønne seg å styre aktivitetene innen kundepleie etter etiske prinsipper.  Øverenget mente at kundepleie er en aktivitet med mange moralske fallgruver, men det er fullt mulig å trå utenom dem. Det er ikke nødvendigvis skammelig å ha vært sjenerøs og gavmild mot sine kunder. Kundepleie trenger ikke være skitten business.

Er det noen som har eksempel på etisk riktig kundepleie? Eller er det slik at "profittbegjæret" egentlig fortsatt ligger bak handlingene? Vi pleier vår kunde for å få noe igjen - er det ikke slik - uansett hva man sier "offentlig" ? Kanskje Platon hadde rett?

Kommentarer mottas med takk?

fredag 20. juli 2018

Litt om løsing av personalkonflikter

Personlige konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen kan være svært ødeleggende. Kan noe gjøres før det går for langt?
Hvis du som leder med personalansvar får nyss om konflikter tror jeg en må begynne med en analyse hvorfor konlikten oppstår i organisasjonen. Her en noen stikkord:
 1. Informasjonssvikt: Manglende, feil, unøyaktig eller ufullstendig informasjon kan ofte være årsak til konflikter. Det er være tydelig som leder bidrar til å dempe konflikter. Selv om infoirmasjonen er negativ for de ansatte er åpenhet det beste på sikt
 2. Uike mål: Hvis målene mangler, er upresise eller uoppnåelige fører dette til strid.
 3. Metoder: Uenighet oppstår hvis metoder for å utføre oppgaver eller ivareta funksjoner mangler, ikke er effektive eller oppfattes uakseptable.
 4. Følelser: "Kjemien" stemmer ikke. Arbeidsmiljøet preges av ulike grunner av motvilje, motsetninger, avstand eller negative følelser. Når to bedrifter/avdelinger f eks slås sammen kan kulturen være forskjellig.
 5. Maktposisjon: Noen benytter makt som ikke aksepteres av andre.
Etter å ha foretatt en analyse og forhåpentligvis fått noe innsikt og forståelse for hva som kan være årsakene som ligger bak konflikten er tiden kommet for å jobbe med å løse eller dempe konfliktene.
Løsning av konflikter er en krevende prosess. Vi kan skissere 4 elementer som kan bringe en løsning:
 1. Få til en enighet om utgangspunktet, dvs beskriv den nåværende situasjon så konkret og spesifikk som mulig slik at begge parter er enige om dette. Det betyr at konfliktpartene må møtes til dialog og bli enige om fakta uten at man tar stilling.
 2. Få på samme måte må en få partene til å akseptere og bli enige om målet. Det betyr at den ønskelige situasjon (målet) må beskrives på spesifikt som mulig slik at begge parter kan enes om dette.
 3. Drøft hva som hindrer partene i å nå målet. Hold på til det oppnås enighet om dette og hvordan disse hindringer kan fjernes.
 4. Drøft til det oppnås enighet om hva som må tilføres av metoder, midler, ressurser, dvs hva som behøves for å nå målet
Før en starter å arbeide med en konfliktløsning må premissene legges:
 1. Først start med å få enighet om at begge parter er villig til å jobbe med konflikten og bidra til at den løses.
 2. Planlegg: Hvem gjør hva, hvor og når. Viktig å legge inn frist datoer for å legge press på partene
 3. Vær omhyggelig med at begge parter virkelig forplikter seg til løsningen, gjerne skriftlig.
 4. Bestem et tidspunkt for når løsningen skal vurderes (evalueres) og hold dette tidspunktet.
Har noen av dere som leser dette erfaring med håndtering av personalkonflikter? Eksempler på vellykket konfliktløsning? Eksempler på forsøk til løsning som gikk galt og hvorfor?

Kommentarer mottas med takk :-)

mandag 28. mai 2018

Hva er det som gjør at noen blir rike, mens andre går konkurs? Hva skiller de som lykkes i etableringen fra de som mislykkes?

Hva er det som gjør at noen blir rike, mens andre går konkurs? Hva skiller de som lykkes i etableringen fra de som mislykkes? Hva skal du gjøre for å få suksess?

Noe av det vikiigste er selvsagt at du har et unikt produkt som i kundens øyne gir klare fordeler i forhold til andre. Her er noen kjennetegn for et unikt produkt:
 • Produktet er mye bedre enn konkurrerende produkter til å møte kundens behov
 • Produktet har bedre kvalitet enn konkurrentens produkter
 • Produktet reduserer kundens kostnader
 • Produktet er helt tilpasset kundens behov og krav
 • Produktet fyller et bestemt behov for kunden
 • Produktet er innovativt og nytt i markedet
Tenk i gjennom ditt eget produkt. Hvor mange av disse kjennetegn har det produktet du selger?

Det er ikke nok med et godt produkt, man må tenke markedsorientering og bringe produktet på markedet på den rette måten for å bli en suksess. Her er noen momenter:

 • Lanseringen av produktet må være gjennomtenkt
 • Produktet bør være testet på utvalgte kunder før lansering
 • Produktet må være tilgjengelig på beste måte for kunden
 • Det er gjennomført markedsundersøkelser i forkant av produktutviklingen
 • Bedriften må ha høy forståelse for kundens kjøpsvaner og preferanser
 • Bedriften må ha høy forståelse av konkurransesituasjonen og dynamikken i bransjen
 • Markedsstørrelsen og aktørene må være analysert og konkludert
Det er mye som skal til for å lykkes, men gi ikke opp. Vi avslutter med noen flosker som du sikkert har hørt før, men er like fullt viktige.

En etablerer som har faglig dyktighet, entusiasme, er teambyggende, har forretningssans, mestrer usikkerhet, har et stort nettverk, stort pågangsmot, er realistisk, har god forståelse for situasjonen og tenker strategisk, har de beste forutsetninger for å lykkes med en produktidé som er forankret i kundens behov i et marked i vekst.

Dette er en blogg fra Bedriftskanalen. Gå til www.bedriftskanalen.no og les om vår unike tjeneste SPØR DIN REGNSKAPSFØRER der du kan stille et ubegrenset antall spørsmål et helt år og få personlige svar på epost.

Trenger du bistand til regnskapsføring og rådgivning, se www.sagaservices.no/tonsbergtorsdag 8. mars 2018

Hva kan en regnskapsfører bidra med - før du starter eget?

Går du med planer om å realisere din drøm om å starte egen virksomhet er det mange ting å passe på. Da er gode råd dyre, eller hvis de er innhentet i forkant, vil de i etterkant være billige eller lønnsomme. En regnskapsfører kan ha mye å bidra med i tiden før du bestemmer deg for å starte: Noen stikkord
 1. Være diskusjonspartner for forretningsplanen/budsjett
 2. Råd om valg av selskapsform
 3. Praktisk hjelp til å stifte aksjeselskap
 4. Registrering i andre registre
 5. Gi råd og informasjon om hvilke krav som gjelder på ulike områder regnskap, revisjon, skatt, moms m. v
 6. Gi råd om å legge opp egne rutiner: fakturering (momsberegning, krav til faktura, purring og inkassorutiner, kasserutiner og dagsoppgjør, reiseregninger, etc.)
Diskusjonspartner forretningsplanen
 1. Regnskapsfører har erfaring fra mange bransjer
 2. Kan si sin mening om realismen i planen?
 3. Gjennomgang av budsjett
Valg av selskapsform
 1. Aksjeselskap
 2. Enkeltpersonforetak
 3. Ansvarlig selskap (ANS eller DA)
 4. Praktisk hjelp til å stifte aksjeselskap
 5. Hvor stor bør aksjekapitalen være (kanskje mer enn minimum 30.000?)
 6. Utarbeide alle dokumenter i fm med stiftelsen (Stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse)
 7. Skaffe revisorbekreftelse til åpningsbalansen
 8. Selve den "tekniske" registreringen i Foretaksregisteret i Brønnøysund elektronisk via altinn
Registrering i andre registre
 1. Merverdiavgiftsregistrering (i momsregister)- Når må firmaet registreres?
 2. Skatt
 3. Praktisk hjelp ("teknisk" registrering i altinn)
 4. AA register hvis ansatte
 5. Sende melding til NAV’s arbeidstaker/arbeidsgiverregister
Råd og informasjon om plikter i forbindelse med
 1. Revisjonsplikt
 2. Å være arbeidsgiver for ansatte
 3. Arbeidsmiljø/HMS
 4. Regnskap og bokføring (regnskapslov og bokføringslov)
Råd og informasjon om egne rutiner
 1. Fakturering
 2. Moms
 3. Hvordan skal faktura se ut (formelle krav til utseende)
 4. Purring og inkasso - rutiner
 5. Kasserutiner ved kontantsalg
 6. Krav til kasseapparat/dagsoppgjør
 7. Spesielle krav i noen bransjer
 8. Reiseregninger (bruk av egen bil, kost, losji)
En avtale med regnskapsfører vil kunne spare deg for mye tid til leting etter informasjon på egen hånd.

onsdag 7. mars 2018

Tips og momenter for medarbeidersamtalen-Ta dere god tid til forberedelsene - notér stikkord
-Avsett 2-3 timer til gjennomføringen
-Bestill et møterom der dere kan sitte uforstyrret
-Konsentrer samtalen om det dere har muligheten til å påvirke
-Husk å få frem både ris og ros og drøft hvilke faktorer som skaper tilfredshet/utilfredshet i arbeidssituasjonen
-Ta utgangspunkt i nåsituasjonen og gjør en konkret beskrivelse av denne
-Videre arbeider dere med å beskrive ønsket situasjon for neste planperiode
-Dere står fritt til å ta opp alt det dere mener det er nødvendig å få belyst
-Forhold som andre lettere kan gjøre noe med, formidles direkte til vedkommende
-Vær så konkret som mulig !! Fyll i fellesskap ut en "Handlings- og utviklingsplan".

Husk at medarbeidersamtalen skal være en dialog. Det stilles derfor store krav til begge parters evne til å kommunisere samt evne til å lytte og sette seg inn i hverandres synspunkter.

Prøv en medarbeidersamtale !


Litt om målene for medarbeidersamtalene
Alle medarbeidere i bedriften bør ha en årlig medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. En medarbeidersamtale er en planlagt og systematisk samtale hvor begge parter på forhånd har forberedt hvilke forhold, problemer og utfordringer som de ønsker drøftet. Medarbeidersamtalen skal således kunne være en arena for konkret planlegging av den enkeltes totale arbeidssituasjon i den kommende perioden. Det er derfor viktig at arbeidsoppgaver, økonomiske og faglige arbeidsmål, samarbeidsforhold, kompetanseutviklingstiltak og forventninger til arbeidsresultater blir avklart. Medarbeidersamtalen krever god planlegging og systematikk samt ærlighet fra begge parter for at både bedriften og den enkelte skal få et utbytte av samtalen.

For medarbeideren:
Medarbeidersamtalen kan gi deg anledning til å få vurdert siste års arbeidsresultater. Samtidig skal samtalen bl.a. dreie seg om samarbeidsforhold og nødvendig faglig og personlig utvikling. Dette kan for deg være årets beste mulighet til å øve innflytelse på din egen arbeidssituasjon samt å signalisere hvordan du ønsker at utviklingen skal være videre fremover.

For lederen:
Medarbeidersamtalen kan gi anledning til en planmessig og felles vurdering av siste års arbeidsresultater. Dette kan igjen gi et godt grunnlag for analyse av årsakssammenhenger og avdekke eventuelle forbedringsbehov samt dermed kunne iverksette de riktige endringstiltakene.

For bedriften:
Medarbeidersamtalene kan gi bedriften en bedre mulighet til å kunne iverksette vedtatt strategi samt tilpasse bedriften til skiftende markedsbetingelser samtidig som det lettere kan avstemme dette mot medarbeidernes egne behov og ønsker.

torsdag 1. mars 2018

Trenger den lille bedriften et aktivt styre?

Det er lovpålagt at aksjeselskaper skal ha et styre på minimum en, tre eller fem medlemmer, alt etter størrelsen på bedriften. Videre skal alle aksjeselskaper ha en styreleder, og det skal være registrert i Foretaksregisteret hvem dette er.

Mange små bedrifter har et minimumsstyre, et styre "på papiret",  som i praksis ikke har møter eller jobber aktivt. I styret sitter kone, barn,  tante eller svigermor.En gründer kan si: Jeg trenger ikke å engasjere noen utenfra som skal stå over meg selv og ”stikke kjepper i hjulene” i en tilværelse som ellers er ubyråkratisk og dynamisk for bedriftslederen. Og attpåtil betale for det? Nei, takk!

Her er det noe grunnleggende feil. Et styre skal selvsagt ikke skape vanskeligheter for bedriftslederen, men være en ressurs som bistår og hjelper ledelsen til å bli enda bedre og oppnå bedre resultater.

Derfor skal styret være sammensatt av personer som arbeider godt sammen, både innbyrdes og med daglig ledelse. Et godt styre utarbeider gode strategier i samarbeid med ledelsen, og utfordrer ledelsen med de riktige spørsmålene slik at lederens tenkning skjerpes. Slik kan styret også bli et korrektiv som bidrar til at ledelsen tar bedre beslutninger, og kanskje også hjelper å se farer slik at en kan unngå noen fallgruver. Dagens forretningsverden er så kompleks at det er sjelden en enkeltperson alene kan beherske godt alle de problemområder en støter på.

Dersom daglig leder eller gründeren er åpen for dette, kan hun/han få evaluert og diskutert sine sterke sider med styret, eventuelt med én i styret. Med dette som utgangspunkt blir det også tydeligere at styret ikke kan settes sammen tilfeldig. Det er viktig for alle, og spesielt for bedriftsetablerere, at en tenker gjennom hva styret skal gjøre og bidra med når det skal settes sammen.

Noe gründere innser at det kan være nyttig med et ressurs i form av en person utenfra, men kvier seg for kostnaden til styrehonorar. Til det er å si at det finnes løsninger ved at man får avtalt at styrehonorar betales en gang i fremtiden f eks i form av aksjer i bedriften når verdiskapning har skjedd, en slags no-cure no-pay. Da vil det ikke bli noen kostnadsbelastning i bedriftens oppstartsfase.

Besøk vår webside www.bedriftskanalen.no
Følg oss på Twitter @ragdun
LinkedIn klikk her