Innlegg

Viser innlegg fra september, 2023

Hva kan jeg føre som bilutgifter i mitt enkeltpersonsforetak (ENK) ?

Bilde
Kjøring i forbindelse med  enkeltmannsforetak  kan falle inn under tre kategorier: Du bruker din private bil i  næringsvirksomheten (firmaet) Du bruker din næringsbil (varebil/lastebil etc.) kun til næring. Du bruker næringsbil både privat og i næring. De tre kategoriene har ulike regler for skattefradrag for bil og hvordan du bokfører det. Vi ser også på hvordan du fører disse i skattemeldingen (selvangivelsen). 1) Du bruker din private bil i firmaets tjeneste: Bruker du en privatbil kan du få fradrag per kilometer du kjører i forbindelse med jobb, såkalt kilometergodtgjørelse. Skattefradrag for bil beregnes ut fra en standardsats, satt til 3,50 kroner per kilometer (2023). Du har krav på kilometergodtgjørelse (skattefradrag for bil) så lenge du vanligvis kjører mindre enn 6000 kilometer per år . Avstanden regnes i snitt over tre år, så du kan føre over 6000 kilometer et år hvis du var under grensen i fjor, og forventer å være under også senere år. Har du flere biler kan du

Aksjeselskap - er det lurt å nedsette aksjekapitalen?

 De fleste små bedrifter ble opprinnelig opprettet ved at eierne (aksjonærene) satte inn aksjekapital. Kravet er minimum 30 000 kr. Denne aksjekapitalen er en fastlåst sum: Det du satte inn da du etablerte foretaket ditt. Aksjekapitalen er altså, per definisjon, det som er meldt inn til  Foretaksregisteret . Den endrer seg ikke selv om disse pengene er brukt opp. Aksjekapitalen er ikke et lån fra eierne til AS-et – det er AS-et sine penger. Disse kan brukes til vanlige utgifter, som f.eks. oppstartskostnader, varekjøp eller lønn.  Etter hvert som tiden går og selskapet forhåpentligvis går med overskudd, så vil overskuddet hvert år etter at skatten er trukket fra bli tillagt egenkapitalen. Det finnes altså to typer egenkapital: Innskutt egenkapital (som eierne har investert i starten i foretaket), og opptjent egenkapital (overskudd opptjent i bedriften som ikke er tatt ut som utbytte). I  aksjeloven § 3-4 står det at « selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likvidite

Skal du ansette? Her er forslag til spørsmål ved intervju av søkere

  Generelle intervjuspørsmål ved ansettelser (Tips: Skriv ut eller kopiere listen og bruk de spørsmål du synes passer. Vær nøye med å ta notater til hvert spørsmål under intervjuet)                                                                                       Løpebane så langt Fortell om den utdanninga som du har gjennomført samt om de yrkeserfaringene du har (type oppgaver, ansvar og lignende). Kommenter hvorfor du eventuelt har skiftet stilling/arbeidsgiver. Er du fornøyd med karakterene/skoleresultatene du har oppnådd? Har du noen planer om videreutdanning? Beskriv hva du spesielt har bidratt med i tidligere jobber/bedrifter. Hva mener du i ettertid kan tilskrives din innsats? Hvilke erfaringer sitter du med fra den tiden? På hvilken måte har nåværende stilling utviklet deg til å påta deg større ansvar? Er du tilfreds med den faglige utviklingen du har hatt? Hvilke oppgaver lyktes du best med? Hvilke oppgaver var særlig vanskelige å utføre? Fortell om de lederne

Hjemmekontor - hvilke regler gjelder?

  Arbeidstakeres bruk av hjemmekontor har økt betraktelig de siste årene. Flere arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker derfor å inngå varige ordninger hvor arbeidstakere arbeider hjemmefra en eller flere dager i uken. I den forbindelse reises det flere arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere må tenke gjennom.  De fleste kombinerer arbeid hjemme med arbeid på det faste arbeidsstedet. Som arbeidsgiver må du sette deg inn i reglene for arbeid på hjemmekontor. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem  (hjemmekontorforskriften) regulerer hjemmearbeid. Forskriften er begrenset til arbeid som arbeidstaker utfører i «eget hjem». Klikk på linken for å komme til Arbeidstilsynets hjemmeside Hjemmekontorforskriften gjelder ikke andre typer fjernarbeid, som for eksempel arbeid fra hytta, arbeid på toget eller på tjenestereise. Forskriften gjelder hjemmearbeid som en fast ordning,   Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig eller sporadisk arbeid. Hva er kortvarig hjemmea