Innlegg

Viser innlegg fra 2023

Hva kan jeg føre som bilutgifter i mitt enkeltpersonsforetak (ENK) ?

Bilde
Kjøring i forbindelse med  enkeltmannsforetak  kan falle inn under tre kategorier: Du bruker din private bil i  næringsvirksomheten (firmaet) Du bruker din næringsbil (varebil/lastebil etc.) kun til næring. Du bruker næringsbil både privat og i næring. De tre kategoriene har ulike regler for skattefradrag for bil og hvordan du bokfører det. Vi ser også på hvordan du fører disse i skattemeldingen (selvangivelsen). 1) Du bruker din private bil i firmaets tjeneste: Bruker du en privatbil kan du få fradrag per kilometer du kjører i forbindelse med jobb, såkalt kilometergodtgjørelse. Skattefradrag for bil beregnes ut fra en standardsats, satt til 3,50 kroner per kilometer (2023). Du har krav på kilometergodtgjørelse (skattefradrag for bil) så lenge du vanligvis kjører mindre enn 6000 kilometer per år . Avstanden regnes i snitt over tre år, så du kan føre over 6000 kilometer et år hvis du var under grensen i fjor, og forventer å være under også senere år. Har du flere biler kan du

Aksjeselskap - er det lurt å nedsette aksjekapitalen?

 De fleste små bedrifter ble opprinnelig opprettet ved at eierne (aksjonærene) satte inn aksjekapital. Kravet er minimum 30 000 kr. Denne aksjekapitalen er en fastlåst sum: Det du satte inn da du etablerte foretaket ditt. Aksjekapitalen er altså, per definisjon, det som er meldt inn til  Foretaksregisteret . Den endrer seg ikke selv om disse pengene er brukt opp. Aksjekapitalen er ikke et lån fra eierne til AS-et – det er AS-et sine penger. Disse kan brukes til vanlige utgifter, som f.eks. oppstartskostnader, varekjøp eller lønn.  Etter hvert som tiden går og selskapet forhåpentligvis går med overskudd, så vil overskuddet hvert år etter at skatten er trukket fra bli tillagt egenkapitalen. Det finnes altså to typer egenkapital: Innskutt egenkapital (som eierne har investert i starten i foretaket), og opptjent egenkapital (overskudd opptjent i bedriften som ikke er tatt ut som utbytte). I  aksjeloven § 3-4 står det at « selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likvidite

Skal du ansette? Her er forslag til spørsmål ved intervju av søkere

  Generelle intervjuspørsmål ved ansettelser (Tips: Skriv ut eller kopiere listen og bruk de spørsmål du synes passer. Vær nøye med å ta notater til hvert spørsmål under intervjuet)                                                                                       Løpebane så langt Fortell om den utdanninga som du har gjennomført samt om de yrkeserfaringene du har (type oppgaver, ansvar og lignende). Kommenter hvorfor du eventuelt har skiftet stilling/arbeidsgiver. Er du fornøyd med karakterene/skoleresultatene du har oppnådd? Har du noen planer om videreutdanning? Beskriv hva du spesielt har bidratt med i tidligere jobber/bedrifter. Hva mener du i ettertid kan tilskrives din innsats? Hvilke erfaringer sitter du med fra den tiden? På hvilken måte har nåværende stilling utviklet deg til å påta deg større ansvar? Er du tilfreds med den faglige utviklingen du har hatt? Hvilke oppgaver lyktes du best med? Hvilke oppgaver var særlig vanskelige å utføre? Fortell om de lederne

Hjemmekontor - hvilke regler gjelder?

  Arbeidstakeres bruk av hjemmekontor har økt betraktelig de siste årene. Flere arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker derfor å inngå varige ordninger hvor arbeidstakere arbeider hjemmefra en eller flere dager i uken. I den forbindelse reises det flere arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere må tenke gjennom.  De fleste kombinerer arbeid hjemme med arbeid på det faste arbeidsstedet. Som arbeidsgiver må du sette deg inn i reglene for arbeid på hjemmekontor. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem  (hjemmekontorforskriften) regulerer hjemmearbeid. Forskriften er begrenset til arbeid som arbeidstaker utfører i «eget hjem». Klikk på linken for å komme til Arbeidstilsynets hjemmeside Hjemmekontorforskriften gjelder ikke andre typer fjernarbeid, som for eksempel arbeid fra hytta, arbeid på toget eller på tjenestereise. Forskriften gjelder hjemmearbeid som en fast ordning,   Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig eller sporadisk arbeid. Hva er kortvarig hjemmea

Fører du regnskapet selv - men savner noen å spørre?

Bilde
I de senere år har det kommet mange nye, bra systemer som gjør det enklere å føre regnskapet selv.  Selv om det ligger mye informasjon og veiledning i systemene, vil det være behov for noen å "snakke med" hvis et spørsmål dukker opp. Vår ide er derfor å dekke dette "hullet" ved å bistå med råd og svare på spørsmål. Vi kaller tjenesten "Spør din regnskapsfører" som du kan abonnere på til en fast pris for en avtalt periode. Vårt mål er gi deg en trygghet hvis spørsmål dukker opp. Du kan spørre om alt - Ingen spørsmål er dumme, men vi kan selvsagt ikke drive ren "opplæring" i regnskap. Pris og bestilling Et abonnement på "Spør din regnskapsfører" kan tilpasses ditt behov. Mange inngår først en avtale på 3 måneder til en fast pris uten bindingstid for å teste ut sitt behov. Avtalen kan forlenges med med ytterligere 3, 6 eller 12 måneder. Du kan stille et ubegrenset antall spørsmål i avtaleperioden. Du kan velge mellom disse alternativene:

Hjelp - jeg har fått ansatte !

Bilde
Her er lesestoff  for deg som skal ansette din første medarbeider:   Det å bli arbeidsgiver med ansvar for ansatte kan være utfordrende på flere måter. Du må blant annet forholde deg til mange lover og regler, og du får flere rapporteringsforpliktelser. BØR JEG GJØRE LØNNSARBEIDET SELV? For mange kommer den store omleggingen i regnskapsrutinene den dagen de ansetter noen. Regelverket i forbindelse med ansettelser og utbetaling av lønn er omfattende. Vi vil her gi deg en innføring i viktige lover og regler du  må  kjenne til. Vi vil sterkt anbefale å benytte et  lønnssystem , selv om det for noen kan være fristende å beregne lønnen i et regneark, f eks Excel. Ta kontakt på  post@bedriftskanalen.no  hvis du ønsker bistand til lønnskjøring. Den beste løsning er å ha et lønnssystem integrert med regnskapssystemet. Her kan vi gi deg råd. LOVREGLER De viktigste pliktene i forholdet til arbeidstaker er omtalt i arbeidsmiljøloven (AML) Dskrimineringsloven folketrygdloven OTP-loven ferieloven I

Kan og bør jeg føre regnskapet selv?

Bilde
Du har sikkert hørt reklamen: "Prøv gratis - det er enkelt å føre regnskap selv - du trenger ingen regnskapsfører - spar penger ..." Her er vår mening: Under visse forutsetninger kan det være en god løsning for de minste bedriftene. De nyeste skybaserte regnskapsløsningene tar store skritt mot brukervennlighet for "de som ikke har peiling på regnskap", men her er forsøk på litt nøkterne vurderinger. Undertegnede har lang fartstid som regnskapsfører og har fulgt utviklingen. Du kan føre regnskapet selv, men har du ikke kjennskap til regelverket vil jeg si du bør vurdere å få avtale med en profesjonell regnskapsfører til å føre regnskapet for deg. Eventuelt kan du få en regnskapsfører til å hjelpe deg i en startfase. For noen få hundrelapper i måneden får du i dag tilgang til gode web-baserte regnskapsprogrammer med mye innebygget hjelp og automatiserte føringer. Mange systemer bygges opp rundt ulike moduler slik at du ikke betaler for mer enn du tre

Gjøre årsoppgjøret selv? 8 ting du må vite...

Bilde
Er du en av de som har ført regnskapet selv i et av de nye skybaserte systemene Fiken eller DNB Regnskap? Nå er snart"regnskapets time" kommet  med fristene for skattemelding og årsregnskap er det viktig at regnskapet er i orden.  Er du klar? Her er 8 ting du må vite: 1. Årsregnskap + noter = Årsoppgjør Årsoppgjøret er bedriftens offentlige regnskap, som blir tilgjengelig for alle.. Det skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter. For små bedrifter er det ikke lenger krav om årsberetning.  2. Årsoppgjørets hoveddeler: Den regnskapsmessige og den skattemessige. Årsregnskap, "frivillig" årsberetning og eventuell revisjonsberetning må ferdigstilles innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er et av bedriftens viktigste utstillingsvinduer. Årsregnskapet må inneholde resultatregnskap, balanse og noter. 3. Riktig informasjon er viktig Dette er helt avgjørende, både for deg selv og bedriftens eksterne in