mandag 4. mars 2019

Gjøre årsoppgjøret selv? 8 ting du må vite...

Er du en av de som har ført regnskapet selv i et av de nye skybaserte systemene, Visma eAccounting, Tripletex eller Fiken?


Nå kommer "regnskapets time" med skattemelding og årsregnskap som skal leveres. Fristen for skattemelding er 31 mai og årsregnskap 31 juli. Er du klar?

Her er 8 ting du må vite:
1. Årsregnskap + årsberetning = Årsoppgjør
Årsoppgjøret er bedriftens offisielle regnskap, inkludert noter og årsberetningen fra styret. Årsoppgjøret er omfattende. Det skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter og årsberetning. Men også skattemelding (selvangivelse som det het før), næringsoppgave og andre ligningsdokumenter.

2. Årsoppgjørets hoveddeler:
Den regnskapsmessige og den skattemessige. Årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning må ferdigstilles innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er et av bedriftens viktigste utstillingsvinduer. Årsregnskapet må inneholde resultatregnskap, balanse og noter.

3. Riktig informasjon er viktig
Dette er helt avgjørende, både for deg selv og bedriftens eksterne interessenter. I tillegg til årsregnskapet må ligningspapirer og aksjonærregisteroppgaver være i orden.

4. Vær tidlig ute med bilag og oppgaver
Å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer kan by på utfordringer. Det er du som driver næringsvirksomhet som har ansvar for å bidra med korrekte opplysninger. Økte krav til dokumentasjon betyr at du bør planlegge og strukturere arbeidet. Alle relevante bilag og oppgaver bør leveres til regnskapsfører så tidlig som mulig på nyåret.

5. Disse må levere årsregnskap
Aksjeselskap.
Enkeltpersonforetak som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte over 20 årsverk.
Andre foreninger, etter samme kriterier som i punkt 2.

6. Er det nok å levere næringsoppgave?
Alle som driver næringsvirksomhet må levere næringsoppgave. Det vil si: Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak eller ANS/DS/KS.

7. Det finnes unntak
Næringsdrivende med enkle skattemessige forhold kan levere næringsrapport skatt i stedet for næringsoppgaven. Det samme gjelder innehavere av enkeltpersonforetak, dersom omsetningen i inntektsåret ikke overstiger 50.000 kroner.

8. Er jeg revisjonspliktig?
Alle aksjeselskaper (AS) er i utgangspunktet revisjonspliktige.
Tre unntak gjør at du velge bort revisor for årsregnskapet 2019.
Hadde selskapet ditt i 2017 og 2018:
Driftsinntekter under 5 millioner kroner?
Balansesum under 20 millioner kroner?
Et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke oversteg 10?

Revisjonsplikten inntrer året etter at man har oversteget grensen. For at du skal være omfattet av unntaket, må det gis beskjed til Brønnøysundregisteret. Revisjonsplikten gjelder også for enkeltpersonforetak – når de er regnskapspliktige.


Synes du dette blir vanskelig?

Ta kontakt med oss hvis du vil ha hjelp til årsavslutningen på post@bedriftskanalen.no

Besøk vår hjemmeside www.bedriftskanalen.no. Der finner du tips og råd for de minste bedriftene i Norge