Skal du ansette? Her er forslag til spørsmål ved intervju av søkere

 Generelle intervjuspørsmål ved ansettelser

(Tips: Skriv ut eller kopiere listen og bruk de spørsmål du synes passer. Vær nøye med å ta notater til hvert spørsmål under intervjuet)

                                                                                  

 Løpebane så langt

 1. Fortell om den utdanninga som du har gjennomført samt om de yrkeserfaringene du har (type oppgaver, ansvar og lignende). Kommenter hvorfor du eventuelt har skiftet stilling/arbeidsgiver.
 2. Er du fornøyd med karakterene/skoleresultatene du har oppnådd?
 3. Har du noen planer om videreutdanning?
 4. Beskriv hva du spesielt har bidratt med i tidligere jobber/bedrifter.
 5. Hva mener du i ettertid kan tilskrives din innsats? Hvilke erfaringer sitter du med fra den tiden?
 6. På hvilken måte har nåværende stilling utviklet deg til å påta deg større ansvar? Er du tilfreds med den faglige utviklingen du har hatt?
 7. Hvilke oppgaver lyktes du best med?
 8. Hvilke oppgaver var særlig vanskelige å utføre?
 9. Fortell om de lederne du har måttet forholde deg til, og hvordan du la opp samarbeidet med disse.
 10. Si litt om nåværende arbeidssituasjon; arbeidsoppgaver, utfordringer, fremtidsutsikter.....
 11. Hvilke språk behersker du? (Om nødvendig teste kunnskapene).
 12. Hvilke datakunnskaper har du, og hvilken programvare behersker du? (Om nødvendig teste dette).

 Motivasjon

 1. Hva visste du om vår bedrift før du kom hit i dag?
 2. Hva tiltrekker deg ved denne jobben som ikke finnes i nåværende jobb?
 3. Hvordan synes du din bakgrunn passer for denne stillingen? Hva ville du kunne tilføre oss?
 4. Hvordan ville du gripe an ei eventuell stilling hos oss? Hva ville du prioritere å arbeide med?
 5. Er det oppgaver du overhode ikke kunne tenke deg å jobbe med?
 6. Hvilke tanker har du om din videre karriereutvikling? Hva er "drømmejobben" for deg - hvilke oppgaver har du da?
 7. Hvilke grunnleggende faktorer motiverer deg?
 8. Er det noen oppgaver/områder som du ønsker å bli dyktigere på?

 Personlige egenskaper, familieforhold, helse, fritidssysler m.m.

 1. Hva kjennetegner deg som menneske og medarbeider, og i måten du omgås mennesker på? Hvordan vil du vurdere ditt forhold til medarbeidere?
 2. Hvilke sterke personlighetsmessige sider vil du trekke frem relatert til oppgavene i jobben?
 3. Hvilke svake sider har du?
 4. Hva gjør du for å bedre de svake sidene?
 5. Nevn noe du har tatt initiativet til som du i ettertid vil kunne si var din ide/opplegg?
 6. Hvilken egenskap vil du si er viktigst hos en medarbeider?
 7. Si litt om familieforhold; ektefelle, barn m.m.
 8. Beskriv helsen din. (Om nødvendig legge frem helseattest).
 9. Hva er interessene dine på fritiden?
 10. Har du førerkort for bil?
 11. Hva vil være tilfredsstillende avlønning for deg?
 12. Andre betingelser som vil være avgjørende for deg?
 13. Hvor lang oppsigelsestid har du i dag, og når kan du i så fall starte i vår bedrift?
 14. Er det andre faktorer som til nå ikke har vært belyst som kan ha innvirkning på din aktualitet for stillingen?
 15. Kommenter ditt forhold til alkohol.
 16. Hvilke referanser kan vi bruke?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Kan og bør jeg føre regnskapet selv?

Hjelp - jeg har fått ansatte !

Kjære gründer - lytt til kjentfolk !