onsdag 14. juli 2021

Kan og bør jeg føre regnskapet selv?


Du har sikkert hørt reklamen:

"Prøv gratis - det er enkelt å føre regnskap selv - du trenger ingen regnskapsfører - spar penger ..."

Her er vår mening:

Under visse forutsetninger kan det være en god løsning for de minste bedriftene. De nyeste skybaserte regnskapsløsningene tar store skritt mot brukervennlighet for "de som ikke har peiling på regnskap", men her er forsøk på litt nøkterne vurderinger. Undertegnede har lang fartstid som regnskapsfører og har fulgt utviklingen.

 • Du kan føre regnskapet selv, men har du ikke kjennskap til regelverket vil jeg si du bør vurdere å få avtale med en profesjonell regnskapsfører til å føre regnskapet for deg. Eventuelt kan du få en regnskapsfører til å hjelpe deg i en startfase.
 • For noen få hundrelapper i måneden får du i dag tilgang til gode web-baserte regnskapsprogrammer med mye innebygget hjelp og automatiserte føringer. Mange systemer bygges opp rundt ulike moduler slik at du ikke betaler for mer enn du trenger. Uten ansatte trenger du for eksempel ikke funksjoner for å kjøre lønn.  Vi kan anbefale Fiken
 • Selv med slike programmer anbefaler vi at du får støtte fra en profesjonell regnskapsfører.
 • Regnskap er et fag, ikke noe man lærer på 1-2-3, men vi mener at 90% av regnskapsarbeidet kan du gjøre selv, men de resterende 10% bør du ha hjelp til av folk med kompetanse. Feil og mangler kan koste dyrt.
Før du gå i gang må du vurdere følgende:
 • Spør deg selv: Har jeg virkelig lyst og er motivert til å gjøre noe jeg egentlig "ikke kan"
 • Er jeg forberedt på at det vil ta mye tid (ihvertfall i starten) med prøving og feiling
 • Hvis du er gründer i etableringsfasen må du vurdere hva du skal bruke din egen travle tid på - gjøre regnskapsarbeid eller å "kjøpe" en tjeneste - for å frigjøre tid til å jobbe med din forretningside
 • Hva er ditt motiv? Å spare penger eller få en en løpende kontroll med driften? 
 • Hvis det er det første vil du sannsynligvis ikke sparer penger da risikoen for at oppretting av eventuelle feil vil kunne koste dyrt. 
 • Det koster mer å reparere et regnskap enn å gjøre det riktig første gangen
Vi vil anbefale følgende løsning hvis du ønsker å engasjere deg i regnskapsføringen:
 • Inngå en avtale med fiken.no
 • Inngå avtale med Bedriftskanalen med støtte og kvalitetskontroll Klikk her
 • Da kan du få både i "pose og sekk" - en ajourført løpende "hands on" kontroll med driften og trygghet for at regnskapet følger lover og regler og ikke inneholder feil og mangler
 • Du får en trygghet og en kontroll over forhold som virker "kaotiske"
 • Skal regnskapet brukes til styring av økonomien må det være "ferskvare"
 • Ta kontakt for nærmere opplysninger på epost post@bedriftskanalen.no

Gjøre årsoppgjøret selv? 8 ting du må vite...

Er du en av de som har ført regnskapet selv i et av de nye skybaserte systemene, Visma eAccounting, Tripletex eller Fiken?Når "regnskapets time" kommer  med fristene for skattemelding og årsregnskap er det viktig at regnskapet er i orden.  Er du klar?

Her er 8 ting du må vite:

1. Årsregnskap + noter = Årsoppgjør
Årsoppgjøret er bedriftens offetlige regnskap, som blir tilgjengelig for alle.. Det skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter. For små bedrifter er det ikke lenger krav om årsberetning. 

2. Årsoppgjørets hoveddeler:
Den regnskapsmessige og den skattemessige. Årsregnskap, "frivillig" årsberetning og eventuell revisjonsberetning må ferdigstilles innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er et av bedriftens viktigste utstillingsvinduer. Årsregnskapet må inneholde resultatregnskap, balanse og noter.

3. Riktig informasjon er viktig
Dette er helt avgjørende, både for deg selv og bedriftens eksterne interessenter. I tillegg til årsregnskapet må ligningspapirer og aksjonærregisteroppgaver være i orden.

4. Vær tidlig ute med bilag og oppgaver
Å utarbeide årsregnskap og skattemelding kan by på utfordringer. Det er du som driver næringsvirksomheten som har ansvar for å bidra med korrekte opplysninger. Økte krav til dokumentasjon betyr at du bør planlegge og strukturere arbeidet. Alle relevante bilag og oppgaver bør leveres til regnskapsfører så tidlig som mulig på nyåret.

5. Disse må levere årsregnskap
* Aksjeselskap.
* Enkeltpersonforetak som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte over 20 årsverk.
* Andre foreninger, etter samme kriterier som i punkt 2.

6. Er det nok å levere næringsoppgave?
Alle som driver næringsvirksomhet må levere næringsoppgave. Det vil si: Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak eller ANS/DS/KS.

7. Det finnes unntak
Næringsdrivende med enkle skattemessige forhold kan levere næringsrapport skatt i stedet for næringsoppgaven. Det samme gjelder innehavere av enkeltpersonforetak, dersom omsetningen i inntektsåret ikke overstiger 50.000 kroner.

8. Er jeg revisjonspliktig?
Alle aksjeselskaper (AS) er i utgangspunktet revisjonspliktige.
Tre unntak gjør at du velge bort revisor for ditt selskap:
1) Hadde selskapet ditt i de to siste årene driftsinntekter under 5 millioner kroner?
2) Er balansesummen under 20 millioner kroner?
3) Et gjennomsnittlig antall ansatte ikke over 10?

Revisjonsplikten inntrer året etter at man har oversteget grensen. For at du skal være omfattet av unntaket, må det gis beskjed til Brønnøysundregisteret. Revisjonsplikten gjelder også for enkeltpersonforetak – når de er regnskapspliktige.


Synes du dette blir vanskelig?

Ta kontakt med oss  post@bedriftskanalen.no

Besøk vår hjemmeside www.bedriftskanalen.no. Der finner du våre ulike tilbud for bistand og støtte til de som fører regnskapet selv.